TJ Sokol Pokratice - Litoměřice   »  SPV   »   Sport pro všechnySport pro všechny

Sport pro všechny ( dříve ZTJ, ZRTV, ASPV)

Počátky Sportu pro všechny v Pokraticích jsou spojeny se získáním objektu dnešní tělocvičny v roce 1949. Objekt restaurace s tanečním sálkem byl upraven a pod vedením cvičitelů Chadraby a Tampírové zde bylo zahájeno cvičení. Bylo zaměřeno na gymnastická cvičení mládeže a dospělých – ZTV /základní tělesná výchopva). Pod vedením celé řady dalších cvičitelů (Rozboud, Miřátský, Holovský, Kořán, Miltnerová, Košťálová, Šálková) postupně stoupl počet členů, cvičenci se zúčastňovali různých soutěží, pořádali a vystupovali na tělovýchovných akademiích. S příchodem nových cvičitelů (Adamus, Nekovářová, Grohová, Bitalová) se činnost rozšířila o nové druhy pohybových aktivit – džezgymnastiku, sportově rekreační činnost a cvičení a pobyt v přírodě.

Výstavbou sídlišť koncem 70-tých let došlo k největšímu rozvoji odboru ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova). Vlastní cvičení se rozšířilo na všechny věkové kategorie – od cvičení dětí od dvou let s rodiči až po cvičení seniorů v různých formách a odvětvích (aerobic, kondiční cvičení, gymnastika, nohejbal, košíková). Byly také pořádány akce pro širokou veřejnost – běhy, orientační závody, Dny dětí a žen, turnaje v nohejbalu, vybíjené a volejbalu. Hlavními aktéry byli Karlíková, Grimová, Mikulová, Králíčková, Štěchová, Chaloupková, Cigánek, Hrkal, Rehuš a další. Průkopnickým činem bylo cvičení pro ženy s nadváhou , tzv Obézky, které bylo pořádáno od roku 1987 2x ročně.

V roce 1992 se změnil název odboru na SPV (Sport pro všechny v rámci ASPV spolu s aerobikem, tanečním sportem, jogou, ...) a konkurenční prostředí různých soukromých iniciativ (Fitcentra, posilovny) nutilo činnost v této oblasti ke změnám. U mládeže jde o pestrost a nové druhy v činnosti – např. soutěže Medvědí stezka, bränball, cube a další, u dospělých je zájem o zdravotní cvičení, různé hry a kondiční cvičení. Nositeli těchto inovací byli Ušalová, Slahučková, Soumarová, Stibingerová, Ziková, Svoboda, Sojka a další.

Novým fenoménem od roku 2004 je tvorba vlastních pódiových vystoupení navazující na tradici vystoupení na sletech. Groteska mužů „Chlapci na lavičce“ nebo vystoupení mužů a žen „Karimatky“ sklidilo zasloužené uznání na různých přehlídkách a akcích včetně Festivalu sportu pro všechny v roce 2005 v Olomouci (Růžička).

Hlavně mládež se zúčastňovala různých soutěží, největších úspěchů dosahuje žactvo v gymnastice, Medvědí stezce a atletice /medailová umístění v republikových soutěžích/, dospělí se dobře umisťují v krajských a okresních přeborech – volejbal a sálová kopaná.

V současné době probíhá cvičení v tělocvičně TJ a nabízí tyto aktivity:

  • cvičení dětí (1-3 roky)
  • cvičení rodičů a dětí (2-4 roky)
  • předškolní žactvo (4-6 roků)
  • školní žactvo (7-15 roků) – všeobecné/základní, zaměřené na sporty
  • dorostenky a ženy (16 - ...) – aerobic, zdravotní a kondiční cvičení, nové formy cvičení
  • ženy a muži – cvičení a hry, nácvik na přehlídky pódiových vystoupení, gymnaestrády a slety
  • rekreační sporty – nohejbal, volejbal, florbal, hokejbal, malý fotbal

Zpět


© 2024   TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. - všechna práva vyhrazena | PHP: Nepri NET |